poradenství, prevence a náprava poruch učení

Máte obavy, zda váš školák či předškolák ve škole vše úspěšně zvládne či u něj již pozorujete problémy?

Kontakt

Vynechává váš školák písmenka při psaní a čtení? Má problém s diktáty, přepisy a opisy?

Kontakt

Nebo se vaše dítě špatně se soustředí a neudrží pozornost?

Kontakt
Nabízím Vám a Vašim dětem nové techniky a přístupy v oblasti prevence a nápravy specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) pomocí různých nápravných a stimulačních cvičení. Péče je ve spolupráci s psychologem, neurologem či fyzioterapeutem cíleně zaměřena na individuální potřeby dítěte.

Mgr. Kateřina Chaloupková (Něco o mně.)

Máte doma předškoláka či školáka?

Máte obavy, zda ve škole vše úspěšně zvládne či u něj již pozorujete následující problémy?
Drží špatně tužku, hodně při kreslení tlačí?
Kreslení a vymalovávání omalovánek ho nebaví?
Plete se mu levá a pravá strana?
Nezajímají ho písmenka a číslice?
Špatně se soustředí a neudrží delší dobu pozornost?
Má narušenou komunikační schopnost (dyslalii, vývojovou dysfázii,…)?

Pozorujete u vašeho školáka, že

Písmo je neúhledné, špatně čitelné, při psaní ho bolí ruka?
Vynechává písmenka při psaní a čtení? Má problém s diktáty, přepisy a opisy?
Zapomíná napsat háčky, čárky? Chybuje v pravopisu?
Nedaří se mu matematika, cizí jazyk,…?
Špatně se soustředí a neudrží pozornost?
Má problém v navazování sociálních kontaktů?
Má jiné problémy….?