poradenství, prevence a náprava poruch učení

Nabízím Vám a Vašim dětem nové techniky a přístupy v oblasti prevence a nápravy specifických poruch učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) pomocí různých nápravných a stimulačních cvičení. Péče je ve spolupráci s psychologem, neurologem či fyzioterapeutem cíleně zaměřena na individuální potřeby dítěte.

 • Máte doma předškoláka či školáka?
 • Máte obavy, zda ve škole vše úspěšně zvládne či u něj již pozorujete následující problémy?
 • Drží špatně tužku, hodně při kreslení tlačí?
 • Kreslení a vymalovávání omalovánek ho nebaví?
 • Plete se mu levá a pravá strana?
 • Nezajímají ho písmenka a číslice?
 • Špatně se soustředí a neudrží delší dobu pozornost?
 • Má narušenou komunikační schopnost (dyslalii, vývojovou dysfázii,…)?

V případě školáků:

 • Písmo je neúhledné, špatně čitelné, při psaní ho bolí ruka?
 • Vynechává písmenka při psaní a čtení? Má problém s diktáty, přepisy a opisy?
 • Zapomíná napsat háčky, čárky? Chybuje v pravopisu?
 • Nedaří se mu matematika, cizí jazyk,…?
 • Špatně se soustředí a neudrží pozornost?
 • Má problém v navazování sociálních kontaktů?
 • Má jiné problémy….?

 

 

Aktuality