poradenství, prevence a náprava poruch učení

Kontakt

Mgr. Kateřina Chaloupková

E-mail: kchaloupkova@centrum.cz

Tel.: 773 905 777

www.poruchyuceni.cz

IČ: 60216484

Adresy poradenských míst:

Kurzova 2199/ 26, 155 00 Praha 5

Areál Medi-centrum Skalka, Nedvězská 2223/ 29, 100 00 Praha 10 – Skalka

 

 

Kdo jsem

Žiji v Praze. Jsem vdaná, mám dva syny.

 

Vzdělání:

Technická univerzita v Liberci – obor speciální pedagogika.

Státní zkoušky: speciální pedagogika, předškolní pedagogika, surdopedie, logopedie, německý jazyk.

 

Absolvované kurzy a semináře akreditované MŠMT:

Grafomotorika: Aby se jim dobře psalo, Hrajeme si s hříbátkem.

Stimulační programy: Metoda dobrého startu, Stimulační program pro předškoláky Maxík, HYPO, Trénink fonematického uvědomování podle Elkonina – „V krajině slov a hlásek“.

Ostatní: Specifické poruchy učení a chování, Percepčně motorický trénink, Reedukace matematiky, Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky, Diagnostika dyskalkulie, Je možné diagnostikovat dyslexii v předškolním věku?

Praxe: učitelka mateřské školy, lektorka německé jazyka, asistent pedagoga, soukromý speciální pedagog.