poradenství, prevence a náprava poruch učení

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy provozuji dle zájmu vedení mateřské školy a rodičů přímo v mateřských školách v dopoledních hodinách. Do MŠ docházím a pracuji s vybranou skupinou(nami) dětí.

Jednotlivým kurzům předchází informační schůzka pro rodiče, kde jsou jednotlivé metody práce s dětmi vysvětleny a ukázány. Během kurzů probíhají také ukázkové hodiny pro rodiče v odpoledních hodinách.

 

Mateřským školám nabízím následující kurzy:

Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu aktivizuje a harmonicky rozvíjí psychomotorické funkce dětí. Je určena předškolním dětem, dětem s odkladem školní docházky, ale slouží také jako aktivizační program v 1.a 2. třídě základní školy pro nácvik psaní a čtení.

Autorkou metody je PhDr. Jana Swierkoszová.

Metoda sleduje rozvoj dětské psychomotoriky v součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. U dětí s poruchami vývoje upravuje nepravidelně se rozvíjející funkce.

 

Metoda se skládá z 20ti lekcí. Každou lekci provází nosná píseň, kterou si děti na začátku poslechnou z CD a během lekce si ji zpívají.

Lekce má následující kroky:

 

Pomůcky: 1-2 polštářky naplněné kroupami nebo molitanem, pracovní listy, psací potřeby, křídy, deníček.

Lekcí se mohou zúčastnit rodiče a s dětmi pracovat také doma. Metoda se tím stává efektivnější.

 

Grafomotorický kurz

Grafomotorický kurz je koncipován do 12ti lekcí a je zaměřen na nácvik grafických vzorů, které jsou výchozí pro nácvik psaní, správný úchop psacího náčiní a správný sed při psaní. Grafické vzory vychází z metodik Mgr. Bednářové, Mgr. Bubeníčkové, Mgr. Budíkové a PaedDr. Jucovičové. Kurz je vhodný pro předškoláky a žáky 1. - 3. tříd. Slouží také jako náprava a prevence problémů při psaní (specifická porucha učení - dysortografie (nestejně velká písmena, neupravené písmo, rychlá unavitelnost ruky při psaní,…).

Pomůcky: papíry s grafickými vzory, fix, tužka.